elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 30.07.2021

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 21.10.2020
Data udostępnienia informacji: 21.10.2020
Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2020
Liczba wyświetleń: 88
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.11.2020
14:29:41
edycja
Administrator
Przedmiot działania i kompetencje
13.11.2020
14:28:08
edycja
Administrator
Przedmiot działania i kompetencje
21.10.2020
22:54:39
dodanie
Administrator
Przedmiot działania i kompetencje