elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 30.07.2021
Jesteś tutaj:

Organizacja

Organami Szkoły są:

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Dyrektor:

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbom wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły.
Dyrektorem Szkoły jest pani Agnieszka Wolska

Wicedyrektor:

Powierzanie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie Szkoły.
Funkcję Wicedyrektora pełni pani Agnieszka Kępa

Rada Rodziców

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Każda klasa wybiera swojego przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców, która ma tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Samorząd Uczniowski

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencji i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 21.10.2020
Data udostępnienia informacji: 21.10.2020
Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2020
Liczba wyświetleń: 98
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.11.2020
14:36:43
edycja
Administrator
Organizacja
13.11.2020
14:21:48
edycja
Administrator
Organizacja
13.11.2020
14:10:40
edycja
Administrator
Organizacja
21.10.2020
22:48:08
edycja
Administrator
Organizacja
21.10.2020
22:47:59
dodanie
Administrator
Organizacja